Sunday, 05/04/2020 - 19:33|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Mức chi in sao đề kiểm tra ngoại ngữ, tin học
Ngày ban hành:
18/12/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 676 ngày 05/6/2012 của Sở GDĐT về liên kết bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ NN, TH
Ngày ban hành:
30/07/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Định mức các kì thi ngoại ngữ, tin học
Ngày ban hành:
28/06/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 03 và Hướng dẫn 5666 về tổ chức và hoạt động các trung tâm NN, TH.
Ngày ban hành:
23/02/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn của UBND tỉnh về tổ chức và hoạt động của TT NN, TH trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
12/12/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các trung tâm NN, TH do Sở GDĐT quản lý
Ngày ban hành:
24/07/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website