Monday, 16/09/2019 - 00:03|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Mức chi in sao đề kiểm tra ngoại ngữ, tin học
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 676 ngày 05/6/2012 của Sở GDĐT về liên kết bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ NN, TH
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Định mức các kì thi ngoại ngữ, tin học
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 03 và Hướng dẫn 5666 về tổ chức và hoạt động các trung tâm NN, TH.
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn của UBND tỉnh về tổ chức và hoạt động của TT NN, TH trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các trung tâm NN, TH do Sở GDĐT quản lý
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website