Sunday, 05/04/2020 - 20:54|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Quy định của UBND tỉnh về phụ cấp kiêm nhiệm cho CBQL các trung tâm HTCĐ
Ngày ban hành:
19/11/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn của Sở GDĐT về đánh giá trung tâm HTCĐ
Ngày ban hành:
24/09/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 13/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình Xoá mù chữ và GD tiếp tục sau khi biết chữ
Ngày ban hành:
13/09/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình xoá mù chữ...
Ngày ban hành:
13/09/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 232 ngày 05/3/2012 về Phân GV giảng dạy khi làm việc tại TTHTCĐ
Ngày ban hành:
30/07/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tổng kết hoạt động TTHTCĐ 2007-2011
Ngày ban hành:
21/07/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài liệu tham khảo.
Ngày ban hành:
05/05/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 232/SGD&ĐT-GDTX phân công giáo viên giảng dạy khi được bố trí làm việc tại trung tâm HTCĐ
Ngày ban hành:
05/03/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website