Monday, 06/04/2020 - 23:57|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Hướng dẫn 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/2/2012 của Bộ GDĐT về đánh giá, xếp loại PHT, PGĐ TTGDTX
Ngày ban hành:
30/07/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ đạo của Bộ GDĐT về PPCT và PPCT GDTX THPT
Ngày ban hành:
27/07/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phân phối chương trình môn Ngữ văn
Ngày ban hành:
07/09/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011-2012 GDTX của Bộ GDĐT
Ngày ban hành:
18/08/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đề án sát nhập trung tâm KTTH-HN vào trung tâm GDTX
Ngày ban hành:
11/08/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài liệu lớp Tập huấn Chuẩn Giám đốc trung tâm GDTX.
Ngày ban hành:
09/04/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 1613/BGDĐT-GDTX hướng dẫn thực hiện chương trình xóa mù chữ...
Ngày ban hành:
29/03/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 1635/BGDĐT-GDTX Hướng dẫn ôn tập lớp 9 bổ túc THCS và ôn tập thi tốt nghiệp GDTX cấp THPT
Ngày ban hành:
28/03/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website