Monday, 23/09/2019 - 00:38|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Công văn 10495 của Bộ GDĐT hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận Nghề phổ thông
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 8608 của Bộ GDĐT về việc thực hiện hoạt động giáo dục nghề phổ thông lớp 11
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn của Sở GDĐT năm 2012 về dạy nghề PT
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website