Thursday, 02/04/2020 - 10:38|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Công văn 10495 của Bộ GDĐT hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận Nghề phổ thông
Ngày ban hành:
18/07/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 8608 của Bộ GDĐT về việc thực hiện hoạt động giáo dục nghề phổ thông lớp 11
Ngày ban hành:
18/07/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn của Sở GDĐT năm 2012 về dạy nghề PT
Ngày ban hành:
18/07/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website