Monday, 23/09/2019 - 00:43|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Hướng dẫn tổ chức dạy nghề phổ thông cho học viên Trung tâm GDTX
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với Giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Bộ GDĐT về GDTX
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website