Wednesday, 08/04/2020 - 00:29|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Hướng dẫn tổ chức dạy nghề phổ thông cho học viên Trung tâm GDTX
Ngày ban hành:
25/10/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với Giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành:
21/08/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Bộ GDĐT về GDTX
Ngày ban hành:
16/08/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website