Sunday, 05/04/2020 - 19:11|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
THÔNG TƯ Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên
Ngày ban hành:
27/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 410 ngày 04/2/2016 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ...
Ngày ban hành:
18/11/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống ...
Ngày ban hành:
18/11/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website