Monday, 23/09/2019 - 00:35|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Gương GV điển hình trong GD giới tính
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tham khao về đổi mới ở kỳ thi THPT quốc gia 2016-2017
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Vài suy nghĩ về đổi mới giáo dục hiện nay
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Truyền thông "Đồng Khởi khởi nghiệp"
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN KẾT THÔNG QUA NHỮNG BÀI DẠY LỊCH SỬ
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của người Thầy trong sự nghiệp giáo dục
Ngày ban hành:
28/12/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tuyên truyền thực hiện NQ của Tỉnh ủy 2019
Ngày ban hành:
11/11/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website