Tuesday, 07/04/2020 - 22:55|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Tuyên truyền thực hiện NQ của Tỉnh ủy 2019
Ngày ban hành:
26/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của người Thầy trong sự nghiệp giáo dục
Ngày ban hành:
08/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Gương GV điển hình trong GD giới tính
Ngày ban hành:
18/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tham khao về đổi mới ở kỳ thi THPT quốc gia 2016-2017
Ngày ban hành:
22/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Vài suy nghĩ về đổi mới giáo dục hiện nay
Ngày ban hành:
28/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Truyền thông "Đồng Khởi khởi nghiệp"
Ngày ban hành:
24/02/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Ngày ban hành:
13/01/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN KẾT THÔNG QUA NHỮNG BÀI DẠY LỊCH SỬ
Ngày ban hành:
13/01/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website