Thursday, 21/01/2021 - 00:04|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn
Ngày ban hành:
18/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị 1737 của Bộ GDĐT về đạo đức nhà giáo
Ngày ban hành:
19/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị của Bộ GDĐT về phòng, chống bạo lực học đường
Ngày ban hành:
19/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hội ghi về đảm bản an ninh, an toàn, phòng chống bạo lực học đường
Ngày ban hành:
18/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn năm 2019
Ngày ban hành:
10/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
SỰ THẬT VỀ HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI
Ngày ban hành:
08/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CẢNH BÁO NGUY HẠI CỦA TRÒ CHƠI CÁ VOI XANH
Ngày ban hành:
08/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website