Sunday, 05/04/2020 - 21:36|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Ngày ban hành:
28/06/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm 2012
Ngày ban hành:
03/07/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch phối hợp giữa Bộ GDĐT và Hội Khuyến học giai đoạn 2011-2015
Ngày ban hành:
14/12/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hoạt động của Hội Khuyến học góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục
Ngày ban hành:
29/11/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quỹ học bổng thắp sáng niềm tin
Ngày ban hành:
26/09/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Biên bản về việc họp xét học sinh nhận giải thưởng và học bổng năm 2011.
Ngày ban hành:
18/08/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Biên bản về việc họp xét học sinh nhận giải thưởng và học bổng năm 2011.
Ngày ban hành:
17/08/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Biên bản về việc họp xét học sinh nhận giải thưởng và học bổng năm 2011.
Ngày ban hành:
17/08/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website