Monday, 23/09/2019 - 00:39|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Ba Tri qua 10 năm thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Giải thưởng Trương Vĩnh Ký: Chung sức vun bồi nhân tài Bến Tre
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Huyện Thạnh Phú: Hội khuyến học huyện tổng kết công tác khuyến học 2012
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
80 học sinh được nhận giải thưởng Trương Vĩnh Ký
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chung tay vì công tác khuyến học, khuyến tài
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hội khuyến học - cánh tay nối dài hiệu quả của ngành giáo dục
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hội Khuyến học huyện Thạnh Phú đã hỗ trợ gần 6,8 tỷ đồng cho trên 14.800 HS nghèo
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ý nghĩa khuyến học, khuyến tài trong sự nghiệp “trồng người”
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website