Friday, 16/11/2018 - 13:25|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Văn bản liên quan
Nội dung kèm theo file đính kèm
Ngày ban hành:
20/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo xã hội hóa quí III/2017 về Phòng Kế hoạch tài chính, hạn chót 30/9/2017
Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KHẨN - Sở GD&ĐT thông báo dời lớp tập huấn Nha học đường cho cán bộ Y tế trường học.
Ngày ban hành:
22/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phòng Khảo thí, QLCLGD và CNTT thông báo trang tra cứu điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2017-2018 có địa chỉ: http://khaothi.bentre.edu.vn. Mời các Trường THPT, các em học sinh dự thi tra cứu điểm thi trên trang này.
Ngày ban hành:
23/07/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực