Friday, 19/07/2019 - 20:21|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Văn bản liên quan
Nội dung kèm theo file đính kèm
Ngày ban hành:
20/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các đơn vị trực thuộc đến Văn phòng Sở nhận Bằng khen UBND tỉnh năm học 2016-2017 (tiền chuyển khoản). Danh sách xem mục Thi đua khen thưởng.
Ngày ban hành:
25/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sở GD&ĐT đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các TTGDNN-GDTX thông báo việc xem và tải Sách kỷ yếu Nhà giáo tiêu biểu tỉnh Bến Tre (quyển 1) tại địa chỉ http://www.bentre.edu.vn/Hội Cựu giáo chức tỉnh Bến Tre/Kỷ yếu Nhà giáo tỉnh Bến Tre
Ngày ban hành:
20/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo xã hội hóa quí III/2017 về Phòng Kế hoạch tài chính, hạn chót 30/9/2017
Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực