Friday, 16/11/2018 - 13:26|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Văn bản liên quan
Quỹ học bổng thắp sáng niềm tin
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nội dung kèm theo file đính kèm
Ngày ban hành:
20/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo xã hội hóa quí III/2017 về Phòng Kế hoạch tài chính, hạn chót 30/9/2017
Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KHẨN - Sở GD&ĐT thông báo dời lớp tập huấn Nha học đường cho cán bộ Y tế trường học.
Ngày ban hành:
22/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực