Sunday, 16/12/2018 - 09:33|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Văn bản liên quan
Đề nghị các đơn vị chưa gửi báo cáo dạy thêm học thêm tháng 5/2017 khẩn trương gửi báo cáo về Sở để tổng hợp, chậm nhất hết ngày 08/6/2017. Địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ngày ban hành:
08/06/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đề nghị các đơn vị, trường học báo cáo công tác xã hội hóa quí II/2017 về Sở (Phòng KHTC) trước ngày 15/6/2017
Ngày ban hành:
02/06/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đề nghị các Phòng GD&ĐT, các trường THPT, các TTGDNN-GDTX nộp báo cáo dạy thêm, học thêm tháng 5/2017 về Thanh tra Sở chậm nhất ngày 31/5/2017. Địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ngày ban hành:
30/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các đơn vị trực thuộc xem các biểu mẫu tại mục Thi đua Khen thưởng của Sở để viết thành tích năm học
Ngày ban hành:
22/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực