Sunday, 05/04/2020 - 20:57|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Văn bản liên quan
Đề nghị các Phòng GD&ĐT, các trường THPT đến Phòng Khảo thí để nhận giấy khen, giấy chứng nhận học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12
Ngày ban hành:
24/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sở GD&ĐT đã chuyển tiền, đề nghị các đơn vị chi tiền bồi dưỡng cho bộ phận được phân công
Ngày ban hành:
10/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đề nghị các cá nhân có tên trong quyết định kèm theo gửi về Thanh tra Sở 01 tấm ảnh 2x3, phía sau ghi rõ họ và tên. Thời gian gửi trước ngày 20/4/2018
Ngày ban hành:
05/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo xã hội hóa quí I/2018 về Phòng Kế hoạch tài chính (đ/c Nhiên) trước ngày 06/4/2018.
Ngày ban hành:
29/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website