Thursday, 02/04/2020 - 10:05|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Ba Tri qua 10 năm thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Ngày ban hành:
29/03/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Giải thưởng Trương Vĩnh Ký: Chung sức vun bồi nhân tài Bến Tre
Ngày ban hành:
17/09/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Ngày ban hành:
28/06/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Huyện Thạnh Phú: Hội khuyến học huyện tổng kết công tác khuyến học 2012
Ngày ban hành:
24/01/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
80 học sinh được nhận giải thưởng Trương Vĩnh Ký
Ngày ban hành:
09/08/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm 2012
Ngày ban hành:
03/07/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chung tay vì công tác khuyến học, khuyến tài
Ngày ban hành:
19/05/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo đề dẫn hội thảo giáo dục
Ngày ban hành:
08/02/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website