Thursday, 02/04/2020 - 10:23|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Giấy mời tài liêu Hội nghị BCH CĐGD tỉnh lần 9, tổng kết năm học 2013-2014, Tập huấn Điều lệ CĐVN
Ngày ban hành:
04/09/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo địa chỉ trang web của Công đoàn Giáo dục tỉnh
Ngày ban hành:
29/08/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CĐGD tỉnh thông báo đã có tài liệu Hội nghị BTV CĐGD tỉnh (mở rộng)
Ngày ban hành:
21/08/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CĐGD tỉnh mời họp Ban Thường vụ (mở rộng)
Ngày ban hành:
19/08/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CĐGD tỉnh đề nghị góp ý về trang web của CĐGD tỉnh
Ngày ban hành:
14/08/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CĐGD tỉnh thông báo kết quả đăng nộp Quỹ "Nghĩa tình Hoàng Sa-Trường Sa"
Ngày ban hành:
08/08/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/08/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Treo bang rol kỷ niệm ngày thành lập CDVN
Ngày ban hành:
22/07/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website