Tuesday, 23/10/2018 - 00:31|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
CĐGD tỉnh chỉ đạo triển khai kế hoạch "Tháng công nhân" năm 2014
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo điều chỉnh lịch họp BTV, BCH CĐGD tỉnh
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CĐGD tỉnh chỉ đạo tổng hợp kết quả hoạt động nữ công 5 tháng đầu năm 2014
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CĐGD tỉnh chỉ đạo báo cáo 10 năm thực hiện NQ 4a/NQ-BCH về thực hiện quy chế dân chủ
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CĐGD tỉnh chỉ đạo phối hợp tuyên truyền Hiến pháp năm 2013
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CĐGD tỉnh thông báo đóng kinh phí Công đoàn đối với TT GDTX Tỉnh
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CĐGD tỉnh phổ biến đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CĐGD tỉnh ban hành hướng dẫn thu, chi tài chính CĐCS thực hiện từ 01/01/2014
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực