Monday, 23/09/2019 - 00:36|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Quan niệm về người thầy trong xã hội hiện đại
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Muốn giáo dục đổi mới căn bản, toàn diện nhất thiết phải thay đổi cách nghĩ, cách làm giáo dục
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bài viết: Người thầy trước những tình huống giáo dục
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sứ mệnh cao cả sự nghiệp trồng người
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công đoàn Giáo dục Việt Nam: Cánh tay phải bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CĐ là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website