Tuesday, 31/03/2020 - 20:08|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Thông tư hướng dẫn thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
05/04/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đăng ký thi đua năm học 2011-2012 của Công đoàn Giáo dục tỉnh
Ngày ban hành:
25/11/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 777 của Tổng LĐLĐ VN ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn
Ngày ban hành:
14/11/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
(Tham khảo)-Hồ sơ hoạt động thi đua khen thưởng của đơn vị
Ngày ban hành:
11/11/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non
Ngày ban hành:
07/11/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Người được khen thưởng phải thật sự là điển hình tiên tiến và tiêu biểu trong phong trào thi đua
Ngày ban hành:
27/10/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website