Sunday, 21/10/2018 - 11:58|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Định mức Khen thưởng Hội thao, Hội thi do CĐGD tỉnh phối hợp Sở GD và ĐT tổ chức
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
(Mẫu tham khảo) Quy chế chi tiêu quỹ công đoàn
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định của LĐLĐ tỉnh về khen thưởng của tổ chức Công đoàn
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực