Sunday, 05/04/2020 - 21:15|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
(Mẫu tham khảo) Quy chế chi tiêu quỹ công đoàn
Ngày ban hành:
09/11/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Định mức Khen thưởng Hội thao, Hội thi do CĐGD tỉnh phối hợp Sở GD và ĐT tổ chức
Ngày ban hành:
12/10/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định của LĐLĐ tỉnh về khen thưởng của tổ chức Công đoàn
Ngày ban hành:
06/10/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X
Ngày ban hành:
06/10/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website