Monday, 16/09/2019 - 00:06|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Đưa việc học và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bài nói tại Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc ngày 01/5/1952
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website