Tuesday, 23/10/2018 - 00:28|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Bàn về vai trò của tổ chức Công đoàn trong đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổng LĐLĐ Việt Nam: Đẩy mạnh triển khai Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 20/11: Uống nước nhớ nguồn
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
VN trụ hạng phát triển con người nhưng 'chậm tiến' về giáo dục
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phát huy vai trò Công đoàn trong phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo bình chọn cho vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giớ
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục tỉnh được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen năm 2011
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2012
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực