Sunday, 05/04/2020 - 19:14|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
CĐGD tỉnh giới thiệu báo Lao động in hàng ngày
Ngày ban hành:
24/03/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tháng 2/2012, sẽ có hướng dẫn về phụ cấp thâm niên nhà giáo
Ngày ban hành:
08/01/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2012
Ngày ban hành:
27/12/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục tỉnh được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen năm 2011
Ngày ban hành:
21/12/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đại hội Công đoàn cấp cơ sở sẽ được tiến hành từ quý II/2012
Ngày ban hành:
14/12/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 20/11: Uống nước nhớ nguồn
Ngày ban hành:
17/11/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phát huy vai trò Công đoàn trong phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội
Ngày ban hành:
14/11/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quốc hội thông qua Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2012
Ngày ban hành:
10/11/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website