Monday, 16/09/2019 - 00:04|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Từ ngày 01/01/2012, tỉ lệ đóng Bảo hiểm xã hội của cán bộ, giáo viên, người lao động như thế nào?
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định về người hướng dẫn thử việc được thực hiện như thế nào?
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website