Sunday, 21/10/2018 - 11:54|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Quy định về người hướng dẫn thử việc được thực hiện như thế nào?
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Từ ngày 01/01/2012, tỉ lệ đóng Bảo hiểm xã hội của cán bộ, giáo viên, người lao động như thế nào?
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực