Tuesday, 31/03/2020 - 19:45|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Từ ngày 01/01/2012, tỉ lệ đóng Bảo hiểm xã hội của cán bộ, giáo viên, người lao động như thế nào?
Ngày ban hành:
22/12/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định về người hướng dẫn thử việc được thực hiện như thế nào?
Ngày ban hành:
21/12/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website