Tuesday, 23/10/2018 - 00:32|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc về phụ cấp thâm niên nhà giáo
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo, thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác tại Bến Tre
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Trợ cấp tiền Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012: 400.000 đồng/người
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tham khảo: Tiêu chí ưu tiên nâng bậc lương trước thời hạn
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia BHYT tế bị TN giao thông
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cán bộ, viên chức được thanh toán tiền nếu không nghỉ phép năm
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định việc sinh con của cặp vợ chồng đã có con riêng
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực