Friday, 03/04/2020 - 14:36|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
Ngày ban hành:
11/04/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo, thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác tại Bến Tre
Ngày ban hành:
23/12/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Trợ cấp tiền Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012: 400.000 đồng/người
Ngày ban hành:
02/12/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia BHYT tế bị TN giao thông
Ngày ban hành:
29/11/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tiêu chuẩn thi nâng ngạch Giáo viên Trung học cao cấp năm 2011
Ngày ban hành:
09/11/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cán bộ, viên chức được thanh toán tiền nếu không nghỉ phép năm
Ngày ban hành:
07/11/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tham khảo-Giáo viên nghỉ hè có được thanh toán tiền tàu xe?
Ngày ban hành:
07/11/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tham khảo: Phó Hiệu trưởng kiêm chủ tịch CĐCS có giảm 4 tiết/tuần không?
Ngày ban hành:
02/11/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website